Prijava

Vaša prijava

Na osnovu broja glasova kandidatima za gradonačelnika raspodijelili 95.000 kuna

[]

Gradsko izborno povjerenstvo donijelo je Odluku o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Velike Gorice 2021. Pravo na naknadu troškova imaju kandidati koji su u skladu s konačnim rezultatima izbora dobili najmanje deset posto važećih glasova od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova izborne promidžbe određuje se razmjerno dobivenim glasovima, a visina naknade za najveći broj glasova iznosi 60.000 kuna. U konačnom izračunu, to izgleda ovako:

Kandidat Krešimir Ačkar, zamjenik Neven Karas (HDZ, BM 365, SKNL, HSU, HSLS)
60.000,00 kuna

Kandidat Ivo Jelušić, zamjenica Brankica Žugaj (SDP, GLAS, HSS)
25.432,14 kuna

Kandidat Ivan Bekavac, zamjenica Barbara Župarić (MOST, HSP, NHR)
9.284,18 kuna