Prijava

Vaša prijava

Aglomeracija i pročistač, gomila izvješća te novosti u gospodarenju otpadom

[]

Na zahtjev oporbenih vijećnika, točka vezana uz Aglomeraciju, koja je trebala biti posljednja, trideseta na dnevnom redu, prebačena je na treće mjesto, kako bi se o njoj što prije raspravljalo. Međutim, velike rasprave na kraju nije bilo, budući da je cijela opozicija napustila sjednicu, nezadovoljna načinom na koji je ona pripremljena.

I na kraju smo, umjesto rasprave, slušali izlaganje Krunoslava Višića, direktora VG Vodoopskrbe, koji je govorio o tijeku radova, ali i o natječaju za pročistač za otpadne vode.

– Pročistač je sastavni dio projekta Aglomeracija, a za njega je 5. srpnja otvoren poziv u elektroničkom oglasniku. Nakon savjetovanja sa zainteresiranim subjektima, deset dana poslije zaprimljena je žalba na dokumentaciju i VG Vodoopskrba je, sukladno zakonu, dostavila odgovor, nakon čega se postupak nastavio. Sukladno zaprimljenom rješenju, objavili smo dokumentaciju s izmjenama, a otvaranje ponuda trebalo je biti 1. rujna. Budući da je zaprimljena nova žalba, to je pomaknuto na 25. listopada, ali zbog nove žalbe rok za dostavu ponuda produžen je do 5. studenog, kad će se ponude otvarati. Nakon toga, imat ćemo 120 dana za donošenje odluke o odabiru – govorio je, između ostaloga, direktor Višić.

Nakon kraćih dodatnih vijećničkih pojašnjenja vezanih uz Aglomeraciju, uključujući i onu slikovitu nezavisnog vijećnika Juraja Odrčića kako “nije potpuno zadovoljan izvođačem radova, ali često nismo zadovoljni ni kako nam majstori doma naprave kupaonicu”, krenula su se nizati izvješća. Bez oporbenih vijećnika u vijećnici, sve je to prolazilo prilično glatko i bez dodatnih pitanja, uz jednoglasno prihvaćanje svih odluka.

Čuli smo tako izvješća o izvršenju proračuna, o radu Gradske knjižnice, Muzeja Turopolja, POU-a, Centra za djecu, mlade i obitelj, svih velikogoričkih vrtića, Ustanove za upravljanje ŠRC-om, Zajednice sportskih udruga, agencije VE-GO-RA, pa izvješće o provedbi Strategije za izjednačavanje mogućnosti i prava za osobe s invaliditetom, pa onda i ono o stanju Provedbenog plana zaštite od požara, o radu Javne vatrogasne postrojbe…

Nakon svega toga, na red je došla i točka na kojoj su se vijećnici ipak nešto duže zadržali. Točnije, učinio je to direktor VG Čistoće Ivan Rak, koji je zamolio za desetak minuta pažnje, koju je i dobio. Tema je bila Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice. U prijevodu, gospodarenje otpadom i recikliranje.

– O ovoj odluci održano je javno savjetovanje, na kojem je primljena samo jedna primjedba. Žao mi je što ovdje nisu i oporbeni vijećnici, da kažu svoje mišljenje, jer ovo je vrlo važna tema – istaknuo je Rak.

Najavio je kako kreće podjela plavih, žutih i smeđih posuda za kućanstva, ali i kako će doći do povećanja broja odvoza otpada.

– U zgradama u gradu dosad smo odvozili 17 puta mjesečno, a sad ćemo imati 21 odvoz. Što se tiče ruralnog dijela našega grada, od dosadašnja četiri odvoza dolazimo na njih deset, a cilj je do 2025. godine doći do 55 posto razvrstavanja otpada i smanjenja količine komunalnog otpada na odlagalištima – kazao je direktor VG Čistoće, najavljujući i kako će doći do promjena cijena javne usluge koja se odnosi na zbrinjavanje otpada.

– Cijena minimalne usluge je 56 kuna, no više od 85% građana će plaćati cijenu od 49 kuna, budući da će svaki korisnik koji je uzeo komposter plaćati manju cijenu. U usporedbi s drugim gradovima, mi smo među najjeftinijima. Dio građana će imati pojeftinjenje, a dio nešto skuplju uslugu. Važno je da građani kompostiranjem i odgovornim zbrinjavanjem otpada mogu utjecati na cijenu, odnosno mogu je smanjiti – kazao je Rak, uz najavu kako će Velika Gorica biti među pet najpovoljnijih gradova u Hrvatskoj u ovoj kategoriji.

Do kraja sjednice govorilo se još i o izmjenama odluke o lokalnim porezima, o ŠRC-u Novo Čiče, o obnovi škole u Dubrancu, imenovanju ulica u Velikoj Mlaki, smanjenju ozona u zraku, o izborima u Sopu Bukevskom…