Prijava

Vaša prijava

Vodni redari u ‘lovu’ na nesavjesne građane koji sadržaj septičke ispuštaju u vrt ili susjedne parcele

[]

Problem onečišćenja okoliša i podzemnih voda zbog ispuštanja sanitarnih otpadnih voda izravno u okoliš nešto je s čime se u VG Vodoopskrbi sve češće susreću u zadnje vrijeme.

– Često zaprimamo prijave naših zabrinutih korisnika o njihovim nemarnim sumještanima koji ne prazne svoje septičke jame propisno, već ih isprazne putem neovlaštenih osoba, a koje potom taj sadržaj ispuste na nečiju njivu ili u šumu – otkriva Krunoslav Višić, direktor VG Vodoopskrbe te napominje kako neke nekretnine nemaju izgrađenu septičku jamu već svoje otpadne vode ispuštaju direktno na susjednu parcelu.

– Osim što sumještani zbog toga trpe neugodne mirise, takvim postupcima onečišćuju okoliš i podzemne vode – dodaje Višić.

Stoga je ovo gradsko trgovačko društvo, početkom godine, donijelo Odluku o vodnom redarstvu čije ovlasti i način postupanja proizlaze iz Zakona o vodnim uslugama i Zakona o vodama.

– Vodni redari su naši zaposlenici i vrše nadzor nad ispuštanjem otpadnih voda iz objekata fizičkih i pravnih osoba te vrše nadzor nad septičkim jamama, odnosno njihovo pražnjenje, izgradnju i održavanje. Kada vodni redar utvrdi da pražnjenje otpadnih voda iz individualnih sustava odvodnje nije u skladu s propisima ili kada utvrdi da se otpadne vode ispuštaju u sustav javne odvodnje, protivno Odluci o odvodnji otpadnih voda, ovlašten je po službenoj dužnosti pokrenuti upravni postupak i kao službena osoba rješenjem narediti odgovarajuće mjere radi usklađenja s odredbama propisa čiju primjenu nadziru – pojašnjava direktor Višić.

Ni kazna nije zanemariva – Zakonom o vodama je za ispuštanje otpadnih voda protivno Odluci o odvodnji otpadnih voda propisana kazna u iznosu od 530 do 1.327 eura. Sve ovo je regulirano Zakonom o vodnim uslugama (NN 66/2019) i Odlukom o odvodnji otpadnih voda (Glasnik Zagrebačke Županije 4/15) u kojoj se između ostalog definiraju uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen javni sustav za odvodnju otpadnih voda.

– Ovim putem želimo skrenuti pozornost vlasnicima sabirnih jama da ih prazne preko ovlaštenog isporučitelja vodne usluge, VG Vodoopskrbe, a vlasnici onih nekretnina koje ih nemaju da ih izgrade prema važećim propisima – poručio je Krunoslav Višić, direktor VG Vodoopskrbe.

Korisnici koji nemaju mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje i pročišćavanja, Grad Velika Gorica subvencionira dio troškova pražnjenja sabirne jame u iznosu od 25 eura po pražnjenju.

– Time ta usluga postaje financijski prihvatljiva, a korisnici su sigurni da su ispravno zbrinuli svoje otpadne vode. Pozivamo građane da svako neovlašteno postupanje vezano uz nepropisno ispuštanje otpadnih voda prijave putem maila vodni.redar@vgvodoopskrba.hr ili na broj telefona 01/6566-799 – pozivaju iz VG Vodoopskrbe.

Ova objava Vodni redari u ‘lovu’ na nesavjesne građane koji sadržaj septičke ispuštaju u vrt ili susjedne parcele se prvi puta pojavila na cityportal.hr.