Prijava

Vaša prijava

Zdravstvenim, socijalnim i humanitarnim udrugama 400 tisuća eura

[]

Zagrebačka županija objavila je 400 tisuća eura vrijedan javni natječaj za financiranje programa i projekata zdravstvenog, socijalnog i humanitarnog značenja.

Prijavitelji mogu biti udruge i druge neprofitne organizacije koje su upisane u Registar neprofitnih organizacija, a koje djeluju na području Zagrebačke županije. Također, prijavitelji moraju imati osigurane organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa javnih potreba i javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga.

Program i projekt koji provodi udruga ili druga neprofitna organizacija mora obuhvaćati osobe s prebivalištem na području županije, a njegovo provođenje ne smije trajati dulje od 12 mjeseci. Programi i projekti odnose se na zdravstvene, socijalne i humanitarne programe, programe i projekte zaštite od nasilja u obitelji te programe i projekte u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi.

Financijska potpora za pojedini program/projekt može biti odobrena u iznosu od najmanje 1.000 eura do najviše 55.000 eura, a u okviru ovog javnog natječaja prijavitelji mogu prijaviti i ugovoriti samo jedan program/projekt.

Prijave se podnose do 24. svibnja 2024. godine.

Ova objava Zdravstvenim, socijalnim i humanitarnim udrugama 400 tisuća eura se prvi puta pojavila na cityportal.hr.