Prijava

Vaša prijava

Velika Gorica na korak do certifikata „Nula otpada“

[]

Zero Waste inicijativa je mreža brojnih gradova i općina diljem Europe koji za cilj imaju smanjenje nastanka otpada već u samom početku proizvodnog procesa, točnije prije nego što neki materijal uopće postane otpad.

Koncept Zero Waste, odnosno „Nula otpada“ je inovativan pristup gospodarenju otpadom koji za cilj ima prilagoditi, smanjiti ili čak izbaciti materijale koje nije moguće reciklirati.

Cilj svake hijerarhije gospodarenja otpadom je prvenstveno prevencija nastanka otpada, međutim uvijek se postavlja pitanje – što s onim otpadom koji je gotovo nemoguće odvojiti, reciklirati ili ponovno upotrijebiti te u konačnici i oporabiti? Upravo ovdje se nalazi glavni cilj Zero Waste inicijativa koji dodaje još nekoliko novih koraka koje bi svaka država članica mogla uvesti u svoju nacionalnu legislativu.

Prema definiciji Zero Waste mreže iz 2018. godine primarni cilj Zero Waste koncepta je „…očuvanje svih resursa odgovornom proizvodnjom, potrošnjom, ponovnom uporabom i obnovom proizvoda, ambalaže i materijala bez spaljivanja, i bez emisija u zemlju, vodu ili zrak koje ugrožavaju okoliš ili ljudsko zdravlje.“ Samim time vidljivo je da ovaj trend prati sve segmente životnog vijeka nekog materijala – bilo da se radi o plastičnoj boci ili vrećici, pa sve do glomaznog ili građevnog otpada.

Neki od gradova i općina u Hrvatskoj već su prihvatili ovaj koncept te postali dio Zero Waste mreže i uložili puno truda u ostvarenje ciljeva koji su zadani u samoj Deklaraciji. Dobra vijest je da je i Velika Gorica kandidat za dodjelu ovog prestižnog certifikata, međutim potrebno je uložiti još puno truda u ispunjenje određenih uvjeta da bi se sam certifikat i dobio. Oni se prvenstveno tiču smanjenja količine proizvedenog otpada u kućanstvima, visokog udjela odvojeno prikupljenog i recikliranog materijala, izgradnje novih građevina za gospodarenje otpadom, nabave odgovarajuće opreme te komunikacije s javnošću i sudjelovanja svih stanovnika.

Stoga je VG Čistoća pripremila čitav niz noviteta poput otvaranje novog reciklažnog dvorišta, sortirnice, otvaranja pogona za reciklažu glomaznog i građevnog otpada, izgradnje pogona za obradu biootpada. Planirano je i proširenje korisničke podrške pomoću društvenih mreža, nadogradnja mobilne aplikacije te dodatno ulaganje u edukaciju svih stanovnika šireg područja Velike Gorice kao i samih zaposlenika VG Čistoće. U planu je i izgradnja Centra ponovne upotrebe, čijim bi otvorenjem Velika Gorica bila drugi grad u Hrvatskoj koji ima zatvoreni krug gospodarenja otpadom, počevši od same prevencije nastanka otpada.

– Želimo zahvaliti svim žiteljima Velike Gorice i okolnih općina koji svojim trudom i zalaganjem doprinose očuvanju i zaštiti okoliša i pozvati ih da se svi zajedno uključimo u dobivanje Zero Waste certifikata. Hvala Vam što odvajate otpad! – poručuju iz VG Čistoće.

 

Ova objava Velika Gorica na korak do certifikata „Nula otpada“ se prvi puta pojavila na cityportal.hr.


IZLET NA KRK SEDMIH RAZREDA

Kadetsko PH