Prijava

Vaša prijava

Programima za razvoj i prevenciju društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih 240.000 kuna


Grad Velika Gorica raspisao je Javni poziv udrugama za predlaganje programa pozitivnog razvoja i prevencije društveno neprihvatljivih ponašanja djece i mladih za 2018. godinu. Za tu svrhu, iz proračuna je dostupno 240 tisuća kuna. Najmanji iznos koji udruga može dobiti po programu je 5.000, dok je najveći 50 tisuća kuna.

Između ostalih, prihvatljivi programi koje će Grad financirati su oni koji su usmjereni ostvarivanju dobrobiti djece i mladih, organiziranju slobodnog vremena djece, koji su inkluzivni u odnosu na ranjive skupine djece, programi koji obuhvaćaju područja rada s djecom i mladima, sa zaposlenicima u sustavu odgoja, obrazovanja i socijalne skrbi te s roditeljima, ali i mnogi drugi.

 

Rok za podnošenje prijedloga programa je 5. veljače, a svi detalji poziva dostupni su na internetskim stranicama Grada.


Naši vrijedni djelatnici uredili okoliš škole!