Prijava

Vaša prijava

Iskoristite državne poticaje za nabavu steonih junica


Ministarstvo poljoprivrede odlučilo je s 20 milijuna kuna sufinancirati kupovinu steonih junica kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda. Potpora će se dodjeljivati za sufinanciranje troška kupovine minimalno tri grla, a iznos potpore ograničen je na maksimalnih 30 tisuća kuna po korisniku. Natječaj je otvoren do 8. srpnja.

Potpora je namijenjena poljoprivrednicima koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika, a koji na svom poljoprivrednom gospodarstvu drže krave kombiniranih i/ili mliječnih pasmina goveda te ih koriste u proizvodnji mlijeka i koje su evidentirane u JRDŽ-u.

– Na prošlogodišnji javni poziv iz Programa potpore proizvođačima radi obnove narušenog proizvodnog potencijala u sektoru govedarstva potporu je ostvarilo 669 poljoprivrednika od kojih je čak 305 mlađe od 41 godinu. Namjera nam je obnoviti stočni fond i povećati broj krava u Hrvatskoj , a što je osnovni preduvjet za povećanje proizvodnje mlijeka i mesa na hrvatskim farmama – izjavio je ministar Tomislav Tolušić.