Prijava

Vaša prijava

Nadležne službe žurno reagirale, uklonjeni životinjski ostaci


Životinjski ostatci koje je nepoznata osoba ostavila na lokaciji u blizini ZTC-a uklonjeni su, potvrdio nam je pročelnik Upravnog odjela poljoprivredu i ruralni razvoj Marko Kos. Nadležne institucije žurno su reagirale nakon što su doznale za ovaj problem.