Prijava

Vaša prijava

Osigurane cisterne s pitkom vodom za naselja bez vode


VG Vodoopskrba je osigurala cisterne s pitkom vodom za naselja u kojima još nije uspostavljena normalna opskrba prema sljedećem rasporedu:

1) Vukovina kod društvenog doma 14 -14,30 sati
2) Kuče kod društvenog doma 14,40-15,10 sati
3) Buševec Trg Seljačke sloge kod društvenog doma 15,20-15,50 sati
4) Ogulinec Društveni dom 16 -16,30 sati
5) Rakitovec kod Društvenog doma 16,40-17,10 sati
6) Turopolje kod Društvenog doma 17,20-17,50 sati
7) Mraclin kod Društvenog doma 18 -18,30 sati

Popravak kvara očekuje se do kraja dana.