Prijava

Vaša prijava

Općina Orle financirat će prijevoz osobama s invaliditetom

[]

Općina Orle sklopila je s tvrtkom Autoturist d.o.o. ugovor o financiranju mjesečne pokazne karte za relaciju Orle – Velika Gorica za osobe koje imaju tjelesno oštećenje najmanje 70 posto i prebivalište na području Općine Orle.

Pravo na financiranje prijevoza odobrava se na početku svake kalendarske godine dostavom potrebne dokumentacije o kojima ovisi ostvarivanje tog prava. Da bi se ostvarilo pravo na financiranje mjesečne pokazne karte potrebno je ispuniti Zahtjev uz navedenu dokumentaciju i dostaviti putem e-mail adrese: info@opcina-orle.hr ili na adresu: Općina Orle, Orle 5, 10 411 Orle.

Visina iznosa financiranja određivati će se prema važećem cjeniku prijevoznika s kojim je Općina Orle sklopila ugovor za tekuću godinu i to uvijek u punom iznosu cijene mjesečne pokazne karte.