Prijava

Vaša prijava

Gradonačelnik će imati jednog zamjenika, smanjuje se broj vijećnika i njihove naknade…

[]

Grad Velika Gorica sazvao je 25. sjednicu Gradskog vijeća koja će se održati 2. ožujka u 9 sati. Na dnevnom redu naći će se i izmjena statuta Grada te poslovnika gradskog vijeća. Promjene se odnose na smanjenje broja članova Gradskog vijeća s 31 na 27 vijećnika, a glasat će i o visini naknade za rad vijećnika te članovima stalnih i povremenih radnih tijela Gradskog vijeća.

– Članak propisuje da u gradovima s više od 60 tisuća stanovnika neto naknada ne može na godišnjoj razini iznositi više od 13 tisuća kuna po članu predstavničkog tijela. Također je propisano da se naknada za predsjednika predstavničkog tijela može odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50 posto, a za potpredsjednike u iznosu uvećanom za najviše 30 posto od pripadajuće naknade za vijećnika – stoji u obrazloženju ove točke dnevnog reda.

Nadalje, značajna izmjena je i smanjenje broja zamjenika gradonačelnika koje grad može imati obzirom na broj stanovnika. Prema tome, umjesto dosadašnja dva zamjenika, gradonačelnik će imati samo jednog. Također je propisana i  obveza javnog objavljivanja informacija o trošenju proračunskih sredstava na mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Na dnevnom redu je, među ostalim, i prijedlog odluke o uvođenju mjera za pomoć gospodarskim subjektima pogođenim posebnim okolnostima uzrokovanih pandemijom COVID-19 za 2021. godinu.