Prijava

Vaša prijava

Natječaj za upis u 1. razred opće i prirodoslovno-matematičke gimnazije


Detalje natječaja pročitajte ovdje.

Napomena: provjera predznanja engleskog jezika je samo za kandidate koji ga nisu učili u osnovnoj školi.