Prijava

Vaša prijava

Prigovori na rezultat ispita državne mature


14. srpnja 2021. u 12h će na stranici Postani student biti objavljeni privremeni rezultati ispita državne mature ljetnog roka 2020./2021.
Ukoliko učenici žele napisati prigovor na ocjenjivanje, imaju priliku poslati prigovor ispitnom koordinatoru prof.Ivi Dubravica, putem Teamsa.
Učenicima je na kanalu sata razrednika koordinatorica napisala na koji način šalju prigovore. Konačni rezultati će biti objavljeni 21.7.2021.