Prijava

Vaša prijava

OBAVIJEST učenicima putnicima


U tajništvu škole od 08.00 do 15.00 sati  možete podignuti i ovjeriti "Obrazac za ostvarivanje prava na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza".