Prijava

Vaša prijava

Studijski posjet Centra kompetencija


Centar kompetencija d. o. o. za istraživanje i razvoj kao partner na projektu i Centar za jugoistočnu Europu (South-East Europe Hub)  sudjeluje u provedbi projekta ROSEWOOD4.0 – Europska mreža regija za održivo korištenje šumske sirovine spremna za digitalizaciju (Rosewood Network - Sustainable Wood for Europe).

Centar je na svojemu drugom studijskom putovanju predstavio Gimnaziju Velika Gorica i uređaj DetectIT. Studijski posjet održao se 29. rujna 2021. u prostorijama Gimnazije i na daljinu. Sudionici lanca vrijednosti šumarstva i drvne industrije imali su priliku upoznati se s uređajem za detekciju šumskih požara DetectIT.