Prijava

Vaša prijava

Godina čitanja u Gimnaziji


Čitanje je put do novih spoznaja, a događaji i aktivnosti tijekom ove godine nastojali su doprinijeti razvoju kulture čitanja i omogućiti čitanje sa zadovoljstvom i razumijevanjem.