Prijava

Vaša prijava

Uvjerenja za predanu provedbu programa Škola ambasador Europskog parlamenta


Dana 2. prosinca 2021. učenicima su dodijeljena uvjerenja Ureda Europskoga parlamenta u Republici Hrvatskoj jer su u školskoj godini 2020./2021. predano djelovali u provedbi programa Škola ambasador Europskoga parlamenta.


Dani Općine Križ i 10. Sajam obrta i rukotvorina