Prijava

Vaša prijava

Smotra primjera dobre prakse povodom Europskog dana jezika


Europski dan jezika obilježava se 26. rujna, još od 2001. godine na inicijativu Vijeća Europe te u suradnji s Europskom komisijom. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većega međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našega kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.