Prijava

Vaša prijava

OBAVIJEST ZA UČENIKE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA


O NABAVI UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA KOJI SU BESPLATNI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

Učenici s prebivalištem na području Grada Zagreba da bi ostvarili pravo na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba za školsku godinu 2023./2024. dužni su podnijeti zahtjev Gradu Zagrebu.