Prijava

Vaša prijava

UPISI 23/24


OBAVIJEST ZA UČENIKE KOJI IMAJU PREBIVALIŠTE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA

O NABAVI UDŽBENIKA I DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA KOJI SU BESPLATNI ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2023./2024.

 

Učenici koji upisuju 1. razred u školskoj godini 2023./2024. i imaju prebivalište na području Grada Zagreba dužni su prilikom upisa zatražiti ovjereni popis udžbenika od škole  da bi ostvarili pravo na udžbenike koji su besplatni za učenike srednjih škola izvan Grada Zagreba za školsku godinu 2023./2024. i poštivati postupak propisan od Grada Zagreba.

Napominjemo da roditelji učenika s prebivalištem u Gradu Zagrebu potpisanu i skeniranu dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava na besplatne udžbenike i druge obrazovne materijale (navedenu u dopisu) trebaju slati isključivo na e-mail: nabava.srednje-skole@zagreb.hr .