Prijava

Vaša prijava

NAGRADA ZA HUMANO DJELO "NIPETNIŠEST"


Plavi telefon dodjeljuje nagrade djeci i mladima od 8 do 18 godina za hrabra i humana djela koja su učinili tijekom 2012. i 2013. godine.