Prijava

Vaša prijava

Gimnazija sudjelovala u razgovoru na daljinu COVID-19: KRIZA KOJA JE SVE PROMIJENILA


Ovog je četvrtka, 23. travnja 2020., organiziran online razgovor #EPtalks#u4četvrtkom COVID-19: KRIZA KOJA JE SVE PROMIJENILA? s početkom u 16 sati.