Prijava

Vaša prijava

Smotra Sveučilišta online


Smotra Sveučilišta u Zagrebu, koja se već  tradicionalno svake godine održava u mjesecu studenome kako bi  maturanti i svi zainteresirani dobili sve informacije o uvjetima upisa  i studiranja, ove je godine organizirana u digitalnom obliku.
Na sljedećem linku emitirat će se predstavljanja svih fakulteta u sve dane održavanja virtualne Smotre uz potporu Televizije student (prema  rasporedu u privitku) 
https://youtu.be/gS57lj17sxY.