Prijava

Vaša prijava

Financijski rezultati poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici u 2021. godini; prosječna mjesečna neto plaća 7.895 kuna


fina
Poduzetnici Velike Gorice, njih 1.916, imali su u 2021. godini 13.188 zaposlenih, što je u odnosu na 2020. godinu povećanje broja zaposlenih za 310 ili 2,4%. U 2021. godini, poduzetnici Velike Gorice iskazali su rast ukupnih prihoda od 14,3% i ukupnih rashoda od 11,1% u odnosu na 2020. godinu te iskazali pozitivan konsolidirani financijski rezultat u 2021. godini, u iznosu od 602 milijuna kuna, što je 218,9% više u odnosu na ostvarenu neto dobit u 2020. godini.

Udio poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici u 2021. godini u broju poduzetnika Zagrebačke županije bio je 19,5%, u broju zaposlenih 19,8%, u ukupnim prihodima 22,8%, u ukupnim rashodima 22,9%, u dobiti razdoblja 20,5% i u gubitku razdoblja 17,2%.

Grad Velika Gorica, sjedište Zagrebačke županije, među županijskim središtima je po broju poduzetnika na 8. mjestu, a na razini RH na 9. mjestu. Po broju zaposlenih i ukupnim prihodima na razini RH je na 7. mjestu, a prema neto dobiti na 10. mjestu.

Prosječna mjesečna neto plaća obračunata zaposlenima kod poduzetnika sa sjedištem u Velikoj Gorici, u 2021. godini, iznosila je 7.895 kuna i bila je 21,7% viša u odnosu na prosječnu mjesečnu neto plaću obračunatu zaposlenima kod poduzetnika na području Zagrebačke županije (6.485 kuna) te 24,3% viša od prosječne neto plaće zaposlenih kod svih poduzetnika Republike Hrvatske (6.350 kuna).

graf

Izvor: FINA