Prijava

Vaša prijava

Poziv za otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za 2024. godinu


Na temelju članka 7. Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22) i Kriterija za vrednovanje programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 8/11) objavljuje se Poziv za otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za 2024. godinu

I.
Pozivaju se umjetničke organizacije, samostalni umjetnici, udruge i druge pravne i fizičke osobe da predlože otkup knjiga, časopisa i drugih umjetničkih produkcija za sufinanciranje iz proračuna Grada Velike Gorice u 2024. godini.

II.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovoga POZIVA detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o otkupu knjiga, časopisa i druge umjetničke produkcije od značaja za Grad Veliku Goricu.

III.
Prijedlozi za otkup dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice (www.gorica.hr).

Prijavna dokumentacija i ogledni primjerak ponuđene knjige, časopisa ili druge umjetničke produkcije predaje se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom poštom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PRIJEDLOG ZA OTKUP KNJIGA, ČASOPISA I DRUGE UMJETNIČKE PRODUKCIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD VELIKU GORICU
– NE OTVARATI“ na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj, školstvo i društvene djelatnosti
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica

IV.
Razmatrat će se samo prijedlozi otkupa koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog poziva.

V.
Rokovi za dostavu prijedloga otkupa su: od 23. veljače do 31. svibnja 2024. godine.

VI.
Sva pitanja vezana uz ovaj Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: natjecaj.kultura@gorica.hr

Dokumentacija (ZIP)