Prijava

Vaša prijava

Natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2024. godinu


Temeljem članka 13. Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 1/2015. i 2/2017.) raspisuje se Natječaj za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2024. godinu

I. PREDMET I TRAJANJE NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je dodjela bespovratnih sredstava (potpora) Grada Velike Gorice za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Grada Velike Gorice.

Zahtjevi za dodjelu potpora zaprimat će se od 22.04. do 07.05.2024. godine.

II. KORISNICI POTPORA

Korisnici potpora su:
- obrti
- mala i srednja trgovačka društva u vlasništvu fizičkih osoba upisana u evidenciju o pravnim osobama i radnicima koji obavljaju djelatnost na obrtnički način

Korisnici potpora moraju imati sjedište, a obrtnici i prebivalište na području Grada Velike Gorice i obavljati tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost te u poslovnom subjektu imati zaposlenog vlasnika ili najmanje jednog zaposlenog radnika u punom radnom vremenu. Mjesto ulaganja mora biti na području Grada Velike Gorice.

III. POPIS DJELATNOSTI

TRADICIJSKE DJELATNOSTI

NKD 2007 Djelatnost prema NKD 2007.

tradicijska djelatnost

10.11
10.13
prerada i konzerviranje mesa
proizvodnja proizvoda od mesa
mesarska i kobasičarska
13.10
13.20
priprema i predenje
tkanje tekstila
tkalačka
13.30
15.11
dovršavanje tekstila i odjevnih predmeta
tj.bojanje tekstila
bojenje kože
bojanje predmeta od tekstila i kože
13.92 proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće izrada vezova
14.13 proizvodnja ostale vanjske odjeće izrada narodnih nošnji
14.13 95.23 šivanje po mjeri
krpanje i popravak odjeće
krojačka
14.20 proizvodnja  proizvoda od krzna krznarska
15.12 proizvodnja torbi, remena i sl. torbarska, remenarska
15.20 95.23 proizvodnja obuće
popravak obuće
postolarska
23.70 rezanje, oblikovanje i obrada kamena klesarska
25.40
33.11
proizvodnja malog oružja
popravak i održavanje vatrenog oružja
puškarska
25.50 kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala kovačka
25.72 proizvodnja lokota,brava i okova, ključeva i sl. bravarska
26.52
95.25.01
proizvodnja satova
popravci satova
urarska
32.12
95.25.02
proizvodnja zlatarskih predmeta
popravak predmeta od zlata
zlatarska
32.20
95.29.04
proizvodnja glazbenih instrumenata
popravak glazbenih instrumenata
izrada glazbenih instrumenata
32.99 proizvodnja svijeća i voštanica svjećarsko medičarska
74.20 fotografska djelatnost fotografska
81.22.01 čišćenje dimnjaka, kamina te raznih vrsta peći dimnjačarska
31
95.24
proizvodnja namještaja
popravak namještaja i pokućstva
stolarska
95.24 tapeciranje namještaja tapetarska

PROIZVODNE DJELATNOSTI

NKD 2007

Djelatnost prema NKD 2007.

proizvodna djelatnost

13.92.02 proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće šivanje zavjesa, zastora, prekrivača, navlaka, autopresvlaka i sl.
14.11 proizvodnja kožne odjeće šivanje kožne odjeće
14.12 proizvodnja radne odjeće šivanje radne odjeće
14.13 proizvodnja ostale vanjske odjeće šivanje kaputa, hlača, suknji, kompleta i sl.
14.14 proizvodnja rublja šivanje rublja
14.19.01 proizvodnja ostale odjeće šivanje dječje odjeće
16.23 proizvodnja ostale građevne stolarije i elemenata proizvodnja vrata, prozora,stubišta i sl.
16.29 proizvodnja ostalih proizvoda od drva drvogalanterijska
drvotokarska
drvorezbarska
17.2 proizvodnja proizvoda od papira i kartona izrada papirnate konfekcije
18.12 ostala tiskanja sitotisak
18.14 knjigoveške usluge knjigovežnička
20.42 proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata izrada kozmetičkih preparata i mirisnih sredstava,sapuna
22.2 proizvodnja proizvoda od plastike plastičarska
24.5 lijevanje metala ljevačka
lijevanje umjetnina
23.19
25.61
obrada stakla
pjeskarenje metala
pjeskarska
23.41 proizvodnja keramičkih proizvoda i ukrasnih predmeta proizvodnja keramičkih posuda, figurica i ukrasnih keramičkih predmeta
25.12 proizvodnja vrata i prozora od metala bravarska
25.2 proizvodnja metalnih cisterni, rezervoara
i sličnih posuda
bakrokotlarska
25.5    25.6 kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala
obrada i prevlačenje metala,strojna obrada metala
tokarska
25.72
95.29
96.09
proizvodnja brava i okova
umnožavanje ključeva
brza izrada ključeva
izrada ključeva
25.73 proizvodnja alata alatničarska
25.9 proizvodnja ostalih proizvoda od metala kovinopojasarska
metalopojasarska
metalogalanterijska
25.99.01 proizvodnja raznih limarskih proizvoda limarska
25.93 proizvodnja žica žicopletačka
28.99 proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene proizvodnja strojeva, strojnih
dijelova, elemenata i sklopova
29.32 proizvodnja ostalih dijelova za motorna vozila izrada osovina, kočnica,amortizera, ispušnih cijevi i sl.
30.12 gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca izrada i popravak čamaca
32.13 proizvodnja imitacije nakita izrada imitacije nakita, keramike, stakla, metala, tkanine, plastike i drva
32.40 proizvodnja igara i igračaka izrada ukrasnih predmeta i igračaka od drva
32.99 proizvodnja etno suvenira izrada etno suvenira
32.99 proizvodnja suvenira izrada ukrasnih predmeta od keramike, metala, tkanine, papira i drva i dr.

DEFICITARNE DJELATNOSTI

DEFICITARNE  DJELATNOSTI

NKD 2007 Djelatnost prema NKD 2007.

deficitarne djelatnosti

13.10
13.20
priprema i predenje
tkanje tekstila
tkalačka
81.22 Dimnjačar dimnjačarska
14.13 95.23 šivanje po mjeri
krpanje i popravak odjeće
krojačka
14.20 proizvodnja  proizvoda od krzna krznarska
56.21 Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane ugostiteljska
56.3 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića ugostiteljska
15.20 95.23 proizvodnja obuće
popravak obuće
postolarska
24.5 lijevanje metala ljevačka
lijevanje umjetnina
96.09.01 cvjećarsko aranžerske usluge cvjećarska
25.12 proizvodnja vrata u prozora od metala bravarska
25.50 kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala kovačka
25.5
25.6
kovanje, prešanje, štancanje i valjanje metala
obrada i prevlačenje metala,strojna obrada metala
tokarska
25.72 proizvodnja lokota,brava i okova, ključeva i sl. bravarska
25.73 proizvodnja alata alatničarska
26.52
95.25.01
proizvodnja satova
popravci satova
urarska
31
95.24
proizvodnja namještaja
popravak namještaja i pokućstva
stolarska
32.20
95.29.04
proizvodnja glazbenih instrumenata
popravak glazbenih instrumenata
izrada glazbenih instrumenata
32.29
10.89
proizvodnja svijeća i voštanica
proizvodnja licitara i ostalih medičarskih proizvoda
svjećarsko medičarska
33.12 Održavanje i popravak strojeva za opću namjene, strojeva za poljoprivredu i šumarstvo, šivaćih strojeva, strojnih dijelova, elemenata i sklopova strojobravarska
33.14
95.2
popravak i održavanje električne opreme
popravak predmeta za osobnu potrošnju i kućanstvo
elektromehaničarska
43.31 fasadni i štukaturski radovi fasaderska
43.21 elektroinstalacijski radovi elektroinstalaterska
43.22 Uvođenje instalacija vode, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju vodoinstalaterska plinoinstalaterska           grijanje i klimatizacija
43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga keramičar oblagač
43.34 soboslikarski i staklarski radovi soboslikarska i staklarska
43.91.01 Izvođenje krovnih konstrukcija tesarska
43.91.02 pokrivanje krovnih konstrukcija krovopokrivačka
45.20.05 održavanje i popravak karoserija Autolimarska
45.20.08 prskanje i bojenje motornih vozila autolakirerska
95.24 tapeciranje namještaja tapetarska

IV. NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA

Potpore se odobravaju za:
- nabavu strojeva i alata – koja je u funkciji obavljanja djelatnosti za koju je potpora odobrena
- obrtna sredstva (korištenje/najam poslovnog prostora, troškove električne energije, vode, plina, komunalni otpad, troškove telekomunikacija, knjigovodstvene usluge)
- uređivanje poslovnog prostora – uključuje građevinske, instalaterske i radove unutarnjeg uređenja te materijal za unutarnje uređenje
- edukaciju vlasnika i zaposlenih – uključuje seminare, tečajeve, radionice, majstorske ispite vezane za registriranu djelatnost
- promotivne aktivnosti – uključuje izradu internet stranice, promidžbeni materijal
- certifikati kvalitete i znakova – uključuje uvođenje certifikata
- stjecanje statusa tradicijskog/umjetničkog obrta
- izrada procjene rizika, atestiranje opreme i instalacija – uključuje troškove izrade istih

PDV je prihvatljiv trošak samo za subjekte koji nisu u sustavu PDV-a.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali u tekućoj godini.

Korisnik ne može ostvariti pravo na potporu za pokriće istih troškova za koje je već ostvario pravo na potporu iz drugih proračuna (državnog ili županijskog).

V. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA

- poboljšanje uvjeta rada radionice
- ulaganje u edukaciju
- broj zaposlenih
- sudjelovanje na sajmovima, certifikati
- broj godina poslovanja
- obiteljska tradicija
- vrsta djelatnosti
- način izrade proizvoda

Napomena:
Nepotpune i nepotpisane prijave neće se razmatrati.

VI. VISINA POTPORE

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika
o kriterijima i načinu dodjele potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti i osiguranim sredstvima u Proračunu.
Pojedinačna potpora za tradicijsku, deficitarnu i proizvodnu obrtničku djelatnost može iznositi do 90% ulaganja, odnosno najviše 2.654,46 eura godišnje.
Ako se obavlja više djelatnosti potpora se mora namjenski iskoristiti isključivo za onu djelatnost za koju je potpora odobrena.
Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore.
Ukoliko je ukupno zatraženi iznos sredstva veći od osiguranih sredstava, prednost imaju prijave s ostvarenim većim brojem bodova.
Ako više Zahtjeva ima isti broj bodova, prednost imaju Zahtjevi koji su ranije zaprimljeni.

Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.
Ostvarivanjem potpore po ovom natječaju, ne može se ostvariti potpora po natječajima za poduzetnike početnike te za proizvodne i neproizvodne djelatnosti.

VII. POSTUPAK ODOBRAVANJA I DODJELE POTPORA

Zahtjev za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti s pripadajućom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU.

Uz obrazac Zahtjeva, prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. a) Izvadak iz obrtnog registra (za obrte), preslika
b) Izvadak iz sudskog registra (za trg. društva), preslika
c) Obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema
NKD-u (za trg. društva), preslika
2. Preslika JOPPD obrasca (A i B strana) za prethodni mjesec kao dokaz o broju zaposlenih za sve zaposlene – s potvrdom porezne uprave o zaprimanju prijave
3. Računi, predračuni, ponude za prihvatljive namjene iz tekuće kalendarske godine (ako se radi o uređenju poslovnog prostora – fotografije poslovnog prostora prije uređenja)
4. BON-2 ili SOL-2 ne stariji od 30 dana od dana prijave na natječaj
5. Potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (samo obveznici koji porez na dohodak od samostalne djelatnosti plaćaju u paušalnom iznosu)
6. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana prijave na natječaj
7. Potvrde o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima: GSG VG, VG Čistoća, VG Vodoopskrba i VG Komunalac ne starije od 30 dana od dana prijave na natječaj
8. Preslika kartice žiroračuna ili Ugovora o otvorenom žiroračunu prijavitelja
9. Upravna pristojba 2,66 eura
Uz obveznu dokumentaciju podnositelj Zahtjeva prilaže i sljedeću dokumentaciju ako istu ima:
- dokaz o sudjelovanju na sajmovima i izložbama iz prethodne godine (dva sudjelovanja):
potvrda Udruženja obrtnika ili računi o plaćenim kotizacijama
- dokaz o posjedovanju certifikata kvalitete ili znakova
- dokaz o stjecanju statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta
- dokaz iz kojeg je vidljiva obiteljska tradicija – potvrda Udruženja obrtnika

Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora može se preuzeti na web stranici Grada Velike Gorice: www.gorica.hr.
Popunjeni obrazac Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti u Pisarnicu osobno ili poštom na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU
Trg kralja Tomislava 34
10410 Velika Gorica

Konačnu odluku o dodjeli potpora donosi Gradonačelnik Grada Velike Gorice, a odobrena se sredstva isplaćuju na poslovni račun korisnika potpore.
Grad Velika Gorica sklopit će s korisnikom ugovor kojim će utvrditi međusobna prava i obveze.
Korisnik potpore je prilikom sklapanja ugovora dužan dostaviti solemniziranu ZADUŽNICU za dužnika i jamca platca kao sredstvo osiguranja u slučaju povrata potpore ukoliko potpora nije namjenski utrošena ili ako potpora ne bude opravdana ili nije uložio vlastita sredstva.
Korisnik potpore koji je prilikom prijave na Natječaj za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti za 2024. godinu dostavio račune i dokaze o plaćanju istih (namjenski utrošio sredstva, opravdao potporu) i na temelju kojih je ostvario potporu, nije dužan dostaviti solemniziranu zadužnicu prilikom potpisivanja Ugovora.

VIII. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA

Odobrene potpore korisnici su dužni utrošiti namjenski te dostaviti Izvješće o namjenskom korištenju do datuma koji će biti utvrđen ugovorom.

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju:
- biti iz tekuće godine
- odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u ponudama ili predračunima
dostavljenim uz Zahtjev
- biti od istog dobavljača čija je ponuda ili predračun priložena uz Zahtjev
- neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s
kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili
upravljačkim pravima, te subjekti u vlasništvu članova obitelji korisnika potpore
- kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju
- korisnik potpore mora sva plaćanja kojima dokazuje namjensko korištenje
dodijeljenih sredstava obavljati preko žiro-računa

Upravni odjel za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava. Ako se utvrdi da korisnik potpore dodijeljena sredstva nije iskoristio namjenski ili nije uložio vlastita sredstva ili potpora nije opravdana, dužan je vratiti doznačenu potporu u roku 15 dana od dana primitka poziva za povrat potpore.

IX. OSTALE INFORMACIJE

Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarski razvoj, poljoprivredu i fondove EU, Velika Gorica, Šetalište Franje L. 15 ili na telefon: 01-5559-436.

Dokumentacija (OneDrive; ZIP)