Prijava

Vaša prijava

Novo vodstvo Vatrogasne zajednice


vatrogasci1
Izbori unutar Vatrogasne zajednice Grada Velike Gorice su završeni Rješenjem Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji, kojim se potvrđuje Ivica Kovačić kao predsjednik iste.

S obzirom na polemike koje su se vodile oko izbora novog vodstva, izgubljeno je puno vremena tijekom kojeg tijela Zajednice nisu funkcionirala. Iako u tom periodu protupožarna sigurnost građana nije bila ugrožena niti u jednom trenutku, rad samih dobrovoljnih društava bio je ometen.

Budući da je Ured državne uprave potvrdio valjanost provedenih izbora unutar Zajednice i potvrdio osobe ovlaštene za zastupanje iste, pozivam Upravni odbor i sva tijela zajednice neka bez odlaganja pristupe organizaciji redovnog rada, koji treba osigurati nesmetano funkcioniranje dobrovoljnih vatrogasnih društva. Istovremeno, kada su izbori u Vatrogasnoj zajednici okončani, pozivam na zajedništvo sve članice Vatrogasne zajednice, koje su uvijek bile odraz humanosti i djelotvornosti u našoj Velikoj Gorici – izjavio je gradonačelnik Dražen Barišić.


Nakamurom do Dubrovnika

Dani Općine Orle 2022.