Prijava

Vaša prijava

Postavljaju se mjerne postaje za praćenje kvalitete zraka


airq
Grad Velika Gorica ovih dana započinje sa projektom postavljanja mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na širem području grada. Prva takva mjerna postaja bit će postavljena u Donjoj Lomnici.

Mjerna postaja opremljena je senzorima koji prate lebdeće čestice, te ostale spojeve koji se standardno prate pri nadzoru kvalitete zraka. Podaci sa postaje prenosit će se u realnom vremenu putem interneta, te će biti u svakom trenutku javno dostupni.