Prijava

Vaša prijava

Ispitivanje interesa za ulaganja u sunčane elektrane


DJI_0222
Grad Velika Gorica provodi ispitivanje interesa za ulaganja u sunčane elektrane na javnim zgradama gdje bi građani ostvarili prihode od rada elektrane. Sunčane elektrane na javnim zgradama smanjile bi naš ugljični otisak i proizvodile električnu energiju bez emisija buke i onečišćenja.

Osim toga, želimo unaprijediti kvalitetu gradske sredine i obogatiti ju „prirodnim rješenjima“ koja bi poboljšala bioraznolikost, smanjila onečišćenje, buku i reducirala stres.

Procijenjeno trajanje ankete: 5 min

Anketa se može popuniti do 30.11.2020.

Za sudjelovanje u anketi, kliknite na donju poveznicu i prijavite se preko svog Google (Gmail) računa:

Anketa (Google Obrasci)


Organizacija rada nastave na daljinu

Humanitarna akcija "Kap dobrote"