Prijava

Vaša prijava

Privremena lista kandidata za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za školsku godinu 2020./2021


stipendije
Na temelju Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih stipendija (Službeni glasnik Grada Velike Gorice 6/19) i Zaključka o dodjeli stipendije Grada Velike Gorice za školsku godinu 2020./2021., Povjerenstvo za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice objavljuje Privremenu listu kandidata za dodjelu stipendija Grada Velike Gorice za školsku godinu 2020./2021.

Sudionici natječaja imaju pravo uputiti pisani prigovor na prijedlog Privremene liste kandidata u roku 8 dana od dana objavljivanja liste, odnosno do 1. prosinca 2020. Pisani prigovor upućuje se zamjeniku gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika Grada Velike Gorice g. Ervinu Kolarcu na adresu: Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica. Zamjenik gradonačelnika je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 8 dana nakon isteka roka za prigovor.

Konačna lista objaviti će se na službenim web stranicama Grada Velike Gorice i na oglasnoj ploči u prizemlju Gradske uprave, nakon donošenja odluke o eventualnim prigovorima.

Privremena lista kandidata (PDF)