Prijava

Vaša prijava

Ako želite prodavati cvijeće, svijeće ili pečene kestene: Raspisan je natječaj za štandove

[]

štandova

Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za dodjelu lokacija za postavljanje štandova, klupa i peći za pečenje plodina. Natjecati se mogu pravne i fizičke osobe.

Lokacije za prodaju cvijeća i svijeća dodjeljuju se od 25. listopada do 2. studenoga. Na lokacijama se postavljaju pokretne naprave otvorenog tipa tlocrtne površine do 2,00 m2 u vlasništvu natjecatelja. Štand treba biti jednostavnog i modernog oblikovanja od prirodnih materijala tamnijih neupadljivih boja.

Lokacije za prodaju plodina također se dodjeljuju od 25. listopada do 2. studenoga. Na lokacijama se postavljaju peći za pečenje plodina u vlasništvu natjecatelja tlocrtne površine do 2,00 m2.

Rok za podnošenje pisanih ponuda je osam dana od dana objave natječaja.

U ponudi je potrebno navesti broj i naziv lokacije, redni broj mjesta te ponuđenu naknadu za korištenje lokacije.

U istoj omotnici može biti više ponuda za istu lokaciju, ali ne i za različite lokacije.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji uz ispunjavanje svih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos naknade za korištenje lokacije.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ponude isti iznos naknade za korištenje lokacije, pravo na dodjelu lokacije ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici gradske uprave.

Ponude će biti javno otvorene 3. listopada u prostoriji vjenčane sale u prizemlju zgrade gradske uprave Grada Velike Gorice.

Popis lokacija i početne cijene možete pogledati ovdje.

 

 

Objava Ako želite prodavati cvijeće, svijeće ili pečene kestene: Raspisan je natječaj za štandove pojavila se prvi puta na Gorica.info: Najnovije vijesti, analize i informacije.