Prijava

Vaša prijava

Milijun i pol eura za bolji preodgoj mladih prijestupnika


U boljim uvjetima mladi prijestupnici u Turopolju lakše će se vratiti na pravi put. Sagrađena je nova zgrada odgojnoga zavoda za prijam i dijagnostiku, a u staroj su obnovljene i opremljene sobe, sanitarni čvorovi i kuhinja.