Prijava

Vaša prijava

Pokupsko treba pomoć u građevinskom materijalu

['potres', 'petrinje', 'potresa', 'ostali', 'traje', 'naglasio', 'gotovo', 'škrinjarić', 'ruševinama', 'zgrade', 'pomoći', 'nekad', 'spašavanja', 'razrušena', 'situacija', 'štete', 'crijep', 'pokupskom', 'opisao', 'djevojčica', 'ljude', 'žrtava', 'cesti', 'akcija', 'smješteni', 'velika', 'izgledao', 'općine']

Apeliramo na sve koji mogu pomoći. Nedostaje nam crijep, daske, građevinski materijal te mehanizacija, naglasio je Škrinjarić.