Prijava

Vaša prijava

Grad daje u zakup kantinu u podrumu gradske uprave

[]

Grad Velika Gorica raspisao je natječaj za davanjem u zakup prostora na adresi Trg kralja Tomislava 34. Riječ je o zgradi gradske uprave, pa se pretpostavlja kako je riječ o kafiću/ kantini u podrumu gradske uprave. Poslovni prostor namijenjen je isključivo za obavljanje ugostiteljske djelatnosti od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati dok se subotom, nedjeljom, blagdanima i neradnim danima ne radi.Veličina je oko 180 kvadrata, a cijena najma 4000 kuna + PDV. U cijenu mjesečne zakupnine uračunati su režijski troškovi.

Za sudjelovanje u natječaju ponuditelj je obavezan uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine za prostor. Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju na vrijeme od 5 godina.

Ponude moraju sadržavati:
I) osnovne podatke ponuditelja (naziv ili ime i prezime ponuditelja, sjedište ili adresa i OIB),
II) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
III) original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba (original ili ovjerena preslika izvatka iz sudskog registra ili izvadak iz obrtnog registra s popisom registriranih djelatnosti),
IV) original ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva,
V) ovjerenu punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike),
VI) dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine koju je dužan platiti na žiro-račun Grada Velike Gorice otvoren kod Erste bank d.d., broj IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB.
VII) broj žiro ili tekućeg računa s nazivom banke kod koje je otvoren (radi povrata jamčevine),
VIII) potvrdu o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Velika Gorica (potvrda Gradsko stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. i Potvrda Odjela za financije Grada Velika Gorica),
IX) potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj.

Detaljnije potražite ovdje

Objava Grad daje u zakup kantinu u podrumu gradske uprave pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.