Prijava

Vaša prijava

VIJEĆE U ČETVRTAK Na dnevnom redu izmjene urbanističkog i prostornog plana

[]

Gradonačelnik Krešimir Ačkar u četvrtak, 18.5. stat će pred gradske vijećnike i iznijeti im izvješće o radu za drugu polovicu prošle godine, a potom i izvješće o izvršenju rporačna za 2022. Na dnevniom redu sjednice Vijeća, uz izvješća o provedbi javnih potreba u gradskim ustanovama i organizacijama, na dnevnom redu su i Izmejene i dopune urbanističkog i prostrnog plana uređenja Velike Gorice. Na njih će se, već danas, očitivati SDP na press konferenciji.

Sjednica počinje u 9 Akturalnim satom, evo Dnevnog reda:

1. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2022. godine

2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Velike Gorice za 2022. godinu
a) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba za djecu Grada Velike Gorice za 2022. godinu
b) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u školstvu Grada Velike Gorice za 2022. godinu
c) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u sportu Grada Velike Gorice za 2022. godinu
d) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Velike Gorice za 2022. godinu
e) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u kulturi Grada Velike Gorice za 2022. godinu
f) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Velike Gorice za 2022. godinu
g) Izvješće o provedbi Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Velike Gorice za 2022. godinu
h) Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Velika Gorica u 2022. godini
i) Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2022. godini

3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge tijekom 2022. godine – VG Čistoća

4. Odluka o donošenju Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica

5. Odluka o donošenju II. Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica

6. Odluka o donošenju V. Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velika Gorica

7. Prijedlog Odluke za dugoročno zaduživanje u 2023. godini

8. Odluka o izmjeni Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

9. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi na k. č. br. 436/14 k.o. Vukovina

10. Prijedlog Zaključka o potvrđivanju Statuta Veleučilišta Velika Gorica

11. Informacija o EU projektu Velika Gorica „Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Aglomeracija Velika Gorica“

Objava VIJEĆE U ČETVRTAK Na dnevnom redu izmjene urbanističkog i prostornog plana pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.