Prijava

Vaša prijava

FOTO/VIDEO Kvaternik nagrađen za participativni projekt “Što sve mogu u svom gradu?”

[]

Sva prava djece se ne ostvaruju na jednak način. Jedno od tih prava, koje se smatra možda ne dovoljno važnim, dječje je participativno pravo. Sa željom i idejom da mu se da zamah, zajedno s Centrom za djecu, mlade i obitelj, pokrenuta je ideja o provedbi školskih participativnih projekata u školama u suradnji s vijećima učenika.

Na Svjetski dan djece dodijeljene su u Gradskoj upravi nagrade za školski najparticipativniji projekt predstavljen na proteklom Dječjem tjednu. Nagradu u iznosu od 500 eura je dobila Osnovna škola Eugena Kvaternika s projektom “Što sve mogu u svom gradu?”.

“Htjela sam voditi djecu da upoznaju grad. Često prolazimo pored tih zgrada a ne znamo što se u njima događa. Obišli smo najvažnije institucije. Obišli smo Gradsku upravu i sve njezine upravne odjele kao i Ured gradonačelnika. Bili smo u Pučkom otvorenom učilištu, posjetili smo Klub mladih”, rekla je voditeljica projekta učiteljica Nataša Ćosić iz OŠ Eugena Kvaternika.

“Bilo nam je super prezentirati, raditi prezentaciju, ići po institucijama. Bolje smo tako upoznali svoj grad”, rekla je učenica Gita Ćosić (7. razred).

SEDAM ŠKOLA PREDSTAVILO PROJEKTE

Odaziv je bio velik. Projekti su predstavljeni na Dječjem tjednu i žiri, koji je bio sastavljen od mentora Dječjega gradskog vijeća i nekolicine odraslih stručnjaka, imao je zahtjevnu zadaću odabira najprojekta. Škole su predstavile svoje projekte. OŠ Eugena Kumičića “Putevima uspjeha”, OŠ Eugena Kvaternika “Što sve mogu u svome gradu?”, OŠ Nikole Hribara “Vršnjaci vršnjacima”, OŠ Novo Čiče “Dan umjetnosti”, OŠ Ščitarjevo “Naša školica, naša slobodica”, OŠ Velika Mlaka “Dječja prava putuju svijetom” te OŠ Vukovina “(Ne)moguća misija”

“Čestitam vam Svjetski dan djece. Kada vi budete veliki, ja ću biti star, a moja će starost tada biti ljepša, bezbrižnija i ugodnija utoliko koliko vi budete radili na sebi, koliko mi budemo ulagali u vas. U ovom su natjecanju svi pobjednici. Ne brinem se za budućnost našega grada”, rekao je gradonačelnik Krešimir Ačkar.

“Iako ne živimo u idealnom svijetu, naš grad nastoji svim svojim politikama promovirati dječja prava, brinuti o sigurnosti djece, njihovom položaju i ostvarivanju njihovih potreba”, rekla je viša savjetnica za predškolski odgoj i mlade Arijana Mataga Tintor.

Objava FOTO/VIDEO Kvaternik nagrađen za participativni projekt “Što sve mogu u svom gradu?” pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.