Prijava

Vaša prijava

Objavljen natječaj za listu reda prvenstva za najam stanova u gradskom vlasništvu

[]

Grad Velika Gorica objavio je Natječaj za utvrđivanje Liste reda prvenstva za davanje u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice.

Pravo na dodjelu stana u najam imaju državljani Republike Hrvatske koje u trenutku podnošenja zahtjeva imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice neprekidno najmanje deset (10) godina do dana objavljivanja Natječaja, a nemaju riješeno stambeno pitanje.

Pravo na dodjelu stana u najam ne može ostvariti osoba ili član njezine obitelji, koji su se doveli u nepovoljan stambeni status prodajom ili darovanjem obiteljske kuće ili stana unatrag 20 godina.

Osim ostalih potrebnih isprava podnositelj zahtjeva dužan je priložiti Izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da on i članovi njegove obitelji nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan na području Republike Hrvatske.

Radi potpune informiranosti zainteresiranih osoba potrebno je naglasiti da u trenutku raspisivanja natječaja Grad Velika Gorica nema slobodnih stanova za davanje u najam, već će se stanovi prema Listi reda prvenstva davati u najam kada se ukažu slobodne stambene jedinice kroz vrijeme kada će vrijediti Lista reda prvenstva, a koja će se utvrditi po ovom Natječaju.

Natječaj i sve potrebne obrasce možete pronaći OVDJE.

Objava Objavljen natječaj za listu reda prvenstva za najam stanova u gradskom vlasništvu pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.