Prijava

Vaša prijava

POKUPSKO: Statičari će obići sve koji su prijavili oštećenja

['Pokupsko', 'potres pokupsko', 'prijava štete od potresa pokupsko']

Iz Općine Pokupsko javljaju kako sve osobe koje su telefonom ili na bilo koji drugi način prijavili oštećenja objekata Općini Pokupsko ili potrebu za bilo kakvom intervencijom na sanaciji su evidentirani i podaci o njihovim zgradama su uneseni u aplikaciju. Radi se o aplikaciji koja je dostupna na stranicama Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva RH ili direktno preko poveznice.

Navedeno je također koji stalno nastanjeni objekti su jače oštećeni i gdje je potrebno žurno izvršiti uviđaj. Statičari već nekoliko dana obilaze objekte na području Općine Pokupsko. Kako je oštećenih objekata jako puno, u epicentralnom području osobito, ali i na čitavom području središnje Hrvatske, potrebno je neko vrijeme dok svi objekti ne budu pregledani.”, navode iz Općine.

Uz to mole građane koji još nisu, da prijave štete Općini Pokupsko na obrascu PN, koji možete pronaći OVDJE i na kraju ovog teksta. Ovime će u Općini imati kompletniji uvid u nastalu štetu i u trenutku proglašenja prirodne nepogode mogu pravovremeno unijeti podatke u Registar šteta.

Statičari se ne najavljuju Općini nego prijavitelju štete

Mještani trebaju i znati da statičari teren obilaze samostalno i ne najavljuju se posebno Općini Pokupsko za raspored i područje na kojem rade, tako da u Općini nemaju informaciju kada će doći u pregled objekta. Putem dostavljenog broja telefona statičari sami direktno kontaktiraju prijavitelja štete oko vremena dolaska.

Podsjećaju mještane da se prema klasifikaciji uporabljivosti, oštećene zgrade razvrstavaju u šest kategorija:

(1) N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja – Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova susjedne građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi.
(2) N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja – Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova oštećene građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi (posebice s obzirom na veliki broj ponavljanja potresa).
(3) PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično) – potreban detaljan pregled. Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade je djelomično narušena. Ne preporučuje se boravak u zgradi, odnosno građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Kraći boravak u zgradi je moguć, uz savjete građevinskog stručnjaka koji se odnose na potrebne mjere i ograničenje boravka. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti.
(4) PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije (upotrebljiva nakon kratkoročnih intervencija). Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali se ne može upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima. Dok se ne provedu mjere, zgrada ili njezin dio nije uporabljiv (primjerice krovište). Privremena neupotrebljivost može se odnositi samo na neke dijelove (jedinice) građevine.
(5) U1 – Uporabljivo bez ograničenja – Zgrada se može upotrebljavati. Zgrada nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade.
(6) U2 – Uporabljivo s preporukom – zgrada se može upotrebljavati u skladu s predviđenom namjenom, osim u pojedinim dijelovima gdje postoji neposredna opasnosti za dio zgrade. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti i preporuke korisnicima za privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti zgrada se može koristiti bez ograničenja.

OBRAZAC-PN-1

Objava POKUPSKO: Statičari će obići sve koji su prijavili oštećenja pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.