Prijava

Vaša prijava

VAŽNA OBAVIJEST – Bilježenje poljoprivrednih aktivnosti geotagiranom fotografijom

[]

Sukladno Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu (Narodne novine, br. 26/24.) od 2. ožujka 2024. godine umjesto obveze dostavljanja geotagiranih fotografija (GTF), korisnici imaju mogućnost slobodnog odabira dostavljanja istih.

U slučaju kontrole na terenu ili kontrole monitoringom navedena fotografija će biti relevantan dokaz provedbe aktivnosti na parceli.

Navedene mogućnosti odnose se na dokaz pojedinih aktivnosti za proizvodnu 2024. godinu za nekoliko intervencija:

 • Eko shemu 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama (iznošenje gnoja i inkorporacija u tlo)
 • Eko shemu 31.06. Konzervacijska poljoprivreda (reduciranu obradu)
 • Eko shemu 31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima (ekstenzivno napasivanje s 0,3 do 1 UG/ha)
 • IAKS mjeru ruralnog razvoja 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (postavljanje i držanje do propisanog roka)
 • IAKS mjeru ruralnog razvoja 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima (postavljanje)

Stoga  je Agencija za plaćanja  razvila mobilnu AgroGTF aplikaciju kojom se tražene aktivnosti mogu zabilježiti i poslati Agenciji za plaćanja.

Poljoprivrednici koji namjeravaju provoditi navedene intervencije u 2024. godini, za koje kod provedbe pojedinih aktivnosti mogu dostaviti fotografije s geografskom lokacijom (GTF), mogu se prije obavljanja aktivnosti javiti podružnici Agencije za plaćanja, kako bi im dodijelila zadatak za fotografiranje putem AgroGTF aplikacije.

Popis kontakata podružnica nalazi se na web stranici Agencije za plaćanja, na poveznici:

Kontakt – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr)

AgroGTF mobilnu aplikaciju poljoprivrednik preuzima na mobilni uređaj putem Google Play i App Stora i pristupa aplikaciji pomoću istog korisničkog imena i zaporke koji su mu izdani za pristup AGRONET sustavu.

Upute za primjenu Agro GTF mobilne aplikacije nalaze se na poveznici:

Agro GTF – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (apprrr.hr)

DETALJNIJE

Republika Hrvatska, u okviru Zajedničke poljoprivredne politike  Europske Unije, za novo programsko razdoblje 2023. – 2027. obvezna je prijeći na novi sustav dodjele potpora koji se u što većoj mjeri oslanja na cjelogodišnje praćenje i poticanje dobrih poljoprivrednih aktivnosti i praksi, te tako nakon uvođenja Monitoring sustava praćenja poljoprivredne aktivnosti uz pomoć satelitskih podataka uvodi i praćenje aktivnosti putem geotagiranih fotografija. Uvođenje modernih tehnologija (satelita, GTF-a) omogućava bilježenje  vrijednih  poljoprivrednih aktivnosti  i na taj način točniju i pravedniju raspodjelu potpora.

31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama

Ukoliko želite dokazati provedbu aktivnosti za intervenciju 31.04. Uporaba stajskog gnoja na oraničnim površinama, sukladno članku 41. stavku 11. Pravilnika,

 • stajski gnoj potrebno je iznijeti (izvesti i rapodijeliti po površini) na oraničnu površinu i inkorporirati (unijeti) u tlo unutar 48 sati od iznošenja, aktivnost možete zabilježiti geotagiranim fotografijama te ih dostaviti Agenciji za plaćanja putem AgroGTF aplikacije (potrebno je fotografirati 2 procesa: proces izvoženja stajskog gnojiva, te proces inkorporacije (unošenja) gnojiva u tlo).

31.06. Konzervacijska poljoprivreda

Ukoliko želite dokazati provedbu aktivnosti za intervenciju 31.06. Konzervacijska poljoprivreda, sukladno članku 45. stavku 1.,

 • tijekom proizvodne godine obvezni ste provoditi reduciranu obradu tla, kojom se tlo ne prevrće i/ili izravnu sjetvu u neobrađeno tlo te aktivnost možete zabilježiti geotagiranom fotografijom i dostaviti Agenciji za plaćanja putem AgroGTF aplikacije;
 • tijekom proizvodne godine potrebno je osigurati permanentnu pokrivenost tla oranične površine biljnim ostacima i/ili zelenim pokrovom, te pokrivenost možete zabilježiti geotagiranom fotografijom i dostaviti Agenciji za plaćanja putem AgroGTF aplikacije (Fotografiju je potrebno izraditi u trenutku provođenja aktivnost na parceli za dokazivanje aktivnosti reducirane obrade sa pripadajućom mehanizacijom kao i pokrivenosti tla ili u slučaju da je proces obrade tla već odrađen prije zaprimanja obavijesti, potrebno je fotografirati trenutno stanje na kojem je vidljiva pokrivenost tla žetvenim ostacima).

31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima

Ukoliko želite dokazati provedbu aktivnosti za Intervenciju 31.02. Ekstenzivno gospodarenje pašnjacima propisanu člankom 37. stavku 1. Pravilnika koji govori da je:

 • korisnik u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva obvezan održavati pašnjake i krške pašnjake ispašom stoke u vlasništvu i/ili posjedu i u svakom prijavljenom periodu ispaše dužan je poštivati pašni pritisak s 0,3 do 1,0 UG/ha ovaca i/ili koza i/ili goveda i/ili kopitara možete aktivnost napasivanja zabilježiti geotagiranom fotografijom i dostaviti Agenciji putem AgroGTF aplikacije (potrebno je fotografirati napasivanje na parceli do 01. listopad 2024. godine sa prisutnim životinjama koje se napasuju, a sukladno planu pašarenja).

70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki

Ukoliko želite dokazati provedbu aktivnosti za Intervenciju 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki propisanu člankom 145. stavku 2. Pravilnika obveza korisnika je:

 • u godini podnošenja Jedinstvenog zahtjeva postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke i možete zabilježiti postavljene klopke i držanje klopki do propisanog roka geotagiranom fotografijom putem AgroGTF aplikacije za:
 1. trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 30. lipnja
 2. šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja
 3. orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza
 4. maslininu muhu (Bactrocera oleae) najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada
 5. za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15. rujna
 6. za štetnike agruma najkasnije do 1. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. listopada

70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima

Ukoliko želite dokazati provedbu aktivnosti za Intervenciju 70.01.02. Metoda konfuzije štetnika u višegodišnjim nasadima propisanu člankom 148. stavku 2. Pravilnika obveza korisnika je:

 • postaviti feromonske dispenzere najkasnije do 1. svibnja tekuće godine u gornju trećinu krošnje, grma ili trsa u skladu s uputama proizvođača, možete zabilježiti postavljene dispenzere geotagiranom fotografijom putem AgroGTF aplikacije.

Detaljnije o ostalim kriterijima za navedene potpore potrebno je proučiti u Pravilniku!

DETALJNIJE o AgroGTF aplikaciji

Agro GTF je mobilna aplikacija Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju namijenjena poljoprivrednicima u svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti pomoću geotagiranih fotografija. Poljoprivrednu aktivnost potrebno je dokazati:

– u procesima  upisa i ažuriranja ARKOD-a sukladno propisu koji definira evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta;

– na poljoprivrednim površinama za koje su tražene potpore, a na kojima nije moguće utvrditi poljoprivrednu aktivnost korištenjem satelitskih snimaka tj. u procesu kaskadnih provjera kada je potrebno dodatno dokazivanje kriterija za potporu od strane poljoprivrednika (razjašnjavanje crvenih i žutih parcela iz Monitoring sustava) ili

– temeljem prijave poljoprivrednika o aktivnostima na parceli za kriterije za koje je Pravilnikom o provedbi izravne potpore i IAKS mjera ruralnog razvoja propisana mogućnost dokazivanja poljoprivredne aktivnosti/prakse geotagiranom fotografijom.

U svrhu dokazivanja poljoprivredne aktivnosti APPRRR može putem Agro GTF mobilne aplikacije zatražiti geotagirane fotografije od poljoprivrednika (poslati zadatak) ili poljoprivrednik u podružnici Agencije za plaćanja može zatražiti da mu se dostavi zadatak slikanja parcele na AgroGTF kako bi zabilježio poljoprivrednu aktivnost ili praksu.

Obavijest o zahtjevu za geotagiranu fotografiju i roku dostave dostavlja se poljoprivredniku putem AgroGTF mobilne aplikacije i putem AGRONET-a – modul Izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja/Obavijesti.

Poljoprivrednik putem AgroGTF mobilne aplikacije fotografira parcelu i šalje geotagiranu fotografiju Agenciji za plaćanja.

AgroGTF mobilnu aplikaciju poljoprivrednik preuzima na mobilni uređaj putem Google Play i App Stora i pristupa aplikaciji pomoću istog korisničkog imena i zaporke koji su mu izdani za pristup AGRONET sustavu.

U slučaju kontrole na terenu ili kontrole monitoringom navedena fotografija će biti relevantan dokaz provedbe aktivnosti na parceli.

Izvor: https://www.apprrr.hr/