Prijava

Vaša prijava

Konferencija o provedbi Pametnih sela u ruralnim područjima

[]

Virovitičko-podravska županija, Lokalna akcijska grupa „Virovitički prsten“, Općina Pitomača i Poduzetnički inkubator Virovitičko-podravske županije organizirali su “Konferenciju o provedbi koncepta Pametnih sela u ruralnim područjima”, održanu 4. – 5. travnja, na području Virovitičko-podravske županije u Centru za kulturu „Drago Britvić“ u Pitomači.

Cilj konferencije je upoznati i pojasniti koncept pametnih sela, koji još uvijek nije dovoljno implementiran na području Virovitičko-podravske županije i Republike Hrvatske, s ciljem jačanja veze između urbanih i ruralnih područja na razini Europe.

Svi zainteresirani sudionici dvodnevne konferencije bili su informirani o mogućnostima inovativnih i pametnih rješenja u selima, digitalizaciji u poljoprivredi i ostalim društvenim aktivnostima u selima te doprinosu okolišnim ciljevima i ublažavanju klimatskih promjena u selima.

Drugog dana konferencije održana je Panel rasprava za LAG-ove: Provedba koncepta pametnih sela u okviru LRS LAG-ova u razdoblju 2023-2027. Na Panel raspravi jedan od panelista bio je i Sven Dorotić, voditelj Ureda LAG-a Zrinska gora – Turopolje.