Prijava

Vaša prijava

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za energetsku učinkovitost i/ili obnovljive izvore energije na PG u Zagrebačkoj županiji

[]

Prihvatljivi Podnositelji su:
– fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava u Zagrebačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), odnosno u Upisnik šumoposjednika, odnosno u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji i posjeduje važeću Potvrdnicu o ekološkoj proizvodnji ili Potvrdnicu o proizvodnji u prijelaznom razdoblju za proizvodnju za koju traži potporu, najkasnije do 31. prosinca 2023. godine, a koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Zagrebačke županije ili,
– fizičke i pravne osobe upisane u upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu te su
nositelji europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke,
– proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta
poljoprivrednih proizvoda,
bez nepodmirenih obveza prema evidenciji koju vodi nadležna porezna uprava.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi
Prihvatljive aktivnosti su:
1.1. Troškovi dostave, nabave i postave sunčane elektrane (u tekstu: SE), ostala oprema za pravilan rad
sustava, elementi SE s montažom i nosivom konstrukcijom za njihovo pričvršćivanje na krovišta
iskazani isključivo na jednom računu sa specifikacijom troškova
1.2. Troškovi opremanja obračunskog mjernog mjesta SE u mrežnom radu, dvosmjerno brojilo i dr.,
1.3. Projektna dokumentacija potrebna za ugradnju i postavu SE
1.4. Agrosolari/agrosunčane elektrane

Prihvatljivi troškovi su:
troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.
Prilikom izračuna potpore uzimaju se u obzir isključivo prihvatljivi troškovi navedeni u ovim Uputama.

Više o Natječaju dostupno je ovdje

 

Izvor: zagrebacka-zupanija.hr