Prijava

Vaša prijava

Grad Glina – OBAVIJEST O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVU ŠTETE NA POLJOPRIVREDNIM DOBRIMA

[]

Rok za prijavu šteta od potresa na poljoprivrednim zemljištima, poljoprivrednim gospodarskim zgradama, poljoprivrednim gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi (uključujući sustav za navodnjavanje, mreže, armaturu i slično), te biljnoj i stočarskoj proizvodnji, produžuje se do 05. 03. 2021. godine.

Izvor: https://www.grad-glina.hr/


Izmješteni ured Ministarstva poljoprivrede u Petrinji

„Uskrs u mojem zavičaju“ u 3. razredu PŠ Mraclin