Prijava

Vaša prijava

Početak školske godine 2021./2022.


Školska godina 2021./2022. počinje 6. rujna 2021. prema slijedećem rasporedu:

I. turnus - poslije podne, početak u 14:00 sati (razredni odjeli: 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B)

II. turnus - prije podne, početak u 8:00 ( razredni odjeli: 2.C, 2.D, 2.E, 3.D, 3.E, 4.C, 4.D, 4.E, 5.D, 5.E, 6.C, 6.D, 6.E, 7.D, 7.E, 8.C, 8.D, 8.E)

Prijevoz autobusom je organiziran.

PRVI RAZREDI

RAZRED

VRIJEME ULASKA U ŠKOLU

Đaci prvaci -

1.A, 1.B, 1.C, 1.E

11:00

1.D

12:00

Učiteljice će pred školom dočekati učenike svoga razreda i roditelje u pratnji.

U pratnji svakog učenika/učenice može biti samo jedan roditelj. Roditelji moraju nositi zaštitnu masku.

Djeca u školu moraju donijeti torbe jer će im biti podijeljeni udžbenici.

Molimo roditelje da dolaze u točno naznačeno vrijeme.

Dragi naši đaci prvaci, dobrodošli! Neizmjerno vam se veselimo!