Prijava

Vaša prijava

Rezultati istraživanja o učincima pandemije COVID-19 na odgojno-obrazovni sustav


Dragi učenici i poštovani roditelji,

u prilogu možete pogledati prezentaciju s rezultatima istraživanja  o učincima pandemije COVID-19 na učenike i odgojno - obrazovni sustav. Na ovu temu naša pedagoginja Anđa Kovač održala je 1. listopada predavanje povodom obilježavanja Dječjeg tjedna.