Prijava

Vaša prijava

Pomoć u učenju


Dragi učenici i roditelji, 
učenici 8. razreda volontiraju pomažući onim učenicima kojima je potrebna pomoć u učenju. Ukoliko postoji potreba za vršnjačkom pomoći u učenju, možete se javiti školskoj psihologinji na mail: ivna.ivankovic@skole.hr.


Kako je organizirana?

Ne održava se u stalnom terminu, već onda kada je pojavi potreba: uoči ispita ili kao pomoć u ispravku te podizanju ocjena.