Prijava

Vaša prijava

Izborna nastava u šk.god. 2020./2021. - obavijest za roditelje


OBAVIJEST RODITELJIMA O UKLJUČIVANJU UČENIKA U IZBORNU NASTAVU U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021. ZA PREDMETE

NJEMAČKI JEZIK I INFORMATIKU

Odlukom o donošenju kurikuluma za nastavni predmet INFORMATIKU učenici  od 1. do 4. te  7. i 8. razreda mogu ga odabrati kao izborni predmet.

Prema  odredbama članka 27. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) .

Predmeti koji se izvode izborno obvezni su tijekom cijele školske godine za sve učenike koji se za njih opredijele i ocjenjuju se. Učenik bira izborni predmet / predmete pri upisu u prvi razred ili najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za iduću školsku godinu. Za uključivanje učenika u izbornu nastavu potrebna je pisana suglasnost roditelja.

Slijedom toga i radi planiranja  rada za  slijedeću školsku godinu 2020./2021., obavještavamo roditelje da prikupljamo pisane suglasnosti  roditelja za izbornu nastavu informatike u 2., 3., 4. i  7. razredu i izbornu nastavu NJEMAČKOG JEZIKA u 4. razredu  od srijede 27. svibnja do srijede 3. lipnja 2020. godine. Za buduće učenike 1. razreda suglasnosti će se potpisivati kod upisa.

Učenici koji pohađaju nastavu dobit će obrasce u školi. Roditelji učenika koji ne idu u školu mogu dobiti i popuniti obrasce na ulazu u školu ili ih preuzeti na priloženim poveznicama  za svaki razred te ih potpisane skenirati (ili slikati mobitelom) i poslati na mail adresu:

ured@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr

ili  ravnateljica@os-ekumicica-velikagorica.skole.hr

Fizičko preuzimanje obrazaca obavljat će se od ponedjeljka 1. lipnja do srijede 3. lipnja 2020. godine od 9:00 – 16:00 sati na ulazu u školu. 

Obrasce pisane suglasnosti za uključivanje učenika u izbornu nastavu pojedinog razreda možete preuzeti na slijedećim poveznicama :

1. PISANA SUGLASNOST ZA UKLJUČIVANJE UČENIKA U IZBORNI PREDMET INFORMATIKA – ZA UČENIKE KOJI ĆE 2020./2021. POHAĐATI 2., 3. I 4. RAZRED

2. PISANA SUGLASNOST ZA UKLJUČIVANJE UČENIKA U IZBORNI PREDMET NJEMAČKI JEZIK – ZA UČENIKE KOJI ĆE 2020./2021. POHAĐATI  4. RAZRED

3. PISANA SUGLASNOST ZA UKLJUČIVANJE UČENIKA U IZBORNI PREDMET INFORMATIKA – ZA UČENIKE KOJI ĆE 2020./2021. POHAĐATI 7. RAZRED

Učenik može i prestati pohađati nastavu izbornog predmeta nakon pisanog zahtjeva roditelja učenika koji se mora dostaviti učiteljskom vijeću nakon završetka nastavne godine, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za sljedeću školsku godinu ( Prema  odredbama članka 27. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi).

Obrazac pisanog zahtjeva za prestanak pohađanja izbornog predmeta nalazi se na slijedećoj poveznici te se mora predati u prethodno navedenom periodu:

ZAHTJEV ZA ISPIS SA IZBORNOG PREDMETA