Prijava

Vaša prijava

Dječji tjedan u Velikoj Gorici 2021. godine


Dječji tjedan u Velikoj Gorici održan je od 4. do 8. listopada 2021. godine. Tema je bila: Mentalno zdravlje djece i odraslih. Tijekom čitavog tjedna nastojali smo potaknuti naše učitelje da više razgovaraju s učenicima o tome kako se osjećaju u ovo pandemijsko vrijeme, te da kroz razne zanimljive aktivnosti potaknu konstruktivno suočavanje sa specifičnim životnim okolnostima u kojima djeca žive već treću školsku godinu.

24. rujna održano je  Vijeće učenika 2. turnusa i PŠ Lukavec i PŠ Dubranec, Zoom sastanak, a 27. rujna Vijeće učenika 1. turnusa, Zoom sastanak. Središnja tema Vijeća učenika bila je: Kako smo? Početak još jedne nove školske godine u pandemijsko doba. Na koje izazove djeca nailaze u svakodnevnom boravku u školi? Kako se s njima nose? Što im pomaže, a što posebno zabrinjava? Kome se sve mogu obratiti za podršku i pomoć

4. listopada -  predstavnici škole (Jan Biškup i Antonia Martinović) sudjelovali su na sjednici Dječjeg gradskog vijeća u dvorištu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

6. listopada  - Tribina za stručnjake/učitelje: održana je u Centru za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica. Govorilo se o: utjecaju epidemije, potresa i krize na rad škole, na učenike i učitelje; posljedicama različitih modela školovanja tijekom pandemije; iskustvima djece i odraslih; izazovima u obiteljima i odgojno-obrazovnim ustanovama.

8. listopada -  Dan bez zvona i ocjena, u školi nije bilo klasičnog provođenja nastave, niti provjera znanja, domaćih zadaća, ocjenjivanja).

Poruke djece odraslima 2021. - akcija Saveza  društava „Naša djeca“ Hrvatske- sa svojim učenicima uključile su se učiteljice Valentina Božurić, 2. razred PŠ Lukavec, Sofija Tonković,   4.b i Ivana Dubovečak,  s učenicima predmetne nastave.  (Vijest pripremila psihologinja škole: Gordana Novković Poje)