Prijava

Vaša prijava

Projekt „Šumoborci“


U ponedjeljak, 28.11. 2022. godine održano je interaktivno predavanje o klimatskim promjenama i općekorisnim funkcijama šume za učenike 7. razreda. Riječ je o projektu Šumoborci u organizaciji Turopoljske udruge skauta „Tur“.  Predavanje su održali profesionalni djelatnici Saveza izviđača Hrvatske i Hrvatskih šuma, a ono je tek prvi dio projekta. 
Drugi, praktični dio projekta, odnosi se na aktivnosti volonterskog pošumljavanja, a u njemu će krajem zime imati prilike sudjelovati po 25 zainteresiranih učenika iz svake osnovne škole. (Maja Munđer Dragin)