Prijava

Vaša prijava

Terenska nastava u Krapini


Dana 14. studenog, učenici sedmih razreda posjetili su Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini.
Prije obilaska muzeja učenici su pogledali film o životu krapinskih neandertalaca iz kojeg su mogli saznati mnoge stvari o načinu života i običajima prvih ljudi na ovim prostorima. Nakon toga, krenuli su na putovanje u prošlost našeg planeta od njegovih početaka do danas. Uz stručno vodstvo upoznali su nastanak Svemira i našeg planeta Zemlje, razvoj biljnog i životinjskog svijeta u Zemljinoj geološkoj prošlosti i konačno pojavu prvih čovjekovih predaka i njihov razvoj. U muzeju su mogli, između ostalog, vidjeti koje su bolesti mučile neandertalce, kakav im je bio jelovnik, kako su pokapali svoje pokojne, po čemu su se razlikovali od današnjeg čovjeka, ali su i čuli da današnji čovjek u svojim genima nosi gene neandertalaca.
Nakon izlaska iz muzeja prošetali smo po nalazištu gdje je krapinski pračovjek, znanstveno poznat kao Homo sapiens neanderthalensis, otkriven davne 1899., kada su počela geološka i paleontološka istraživanja na Hušnjakovu brdu u Krapini. Iskapanja je nadzirao profesor Dragutin Gorjanović-Kramberger, poznati hrvatski geolog, paleontolog i paleoantropolog.
Ovo nalazište najveće je svjetsko nalazište neandertalskog čovjeka. U pješčenjačkim naslagama špilje visine 8 metra nađeno je oko devet stotina ljudskih fosilnih kostiju, a osim ljudskih kostiju pronađeni su ostaci špiljskog medvjeda, sivog vuka, losa, golemog jelena, toplodobnog nosoroga, pragoveda i mnogih drugih životinja. Uz životinjske ostatke, pronađena su i kamena oruđa. (Dubravka Vešligaj)