Prijava

Vaša prijava

Projekt Vijeća učenika ,, Što sve mogu u svom gradu?'' nagrađen prvom nagradom


U školskoj godini 2022. /2023. Vijeće učenika provodilo je projekt dječje participacije, u suradnji s Dječjim gradskim vijećem i Centrom za djecu, mlade i obitelj, naziva ,,Što sve mogu u svom gradu?''. Projekt je predstavljen u listopadu na Dječjem tjednu gdje ga je ocijenio stručni žiri i odabrao kao najbolji. Nagrade je udijelio gradonačelnik Krešimir Ačkar, a voditeljica projekta bila je vjeroučiteljica Nataša Čurić.
Klikni opširnije za više informacija!